Välkommen till Ann-Kristin Lundmarks hemsida

Att tala om svåra saker på ett enkelt sätt, att lyssna och ibland även använda humor i läkande processer känns naturligt. Jag vill höja kunskapsnivån i frågor kring svår sorg och trauma.

Ann-Kristin Lundmark

 Psykoterapimottagning   |   Böcker   |   Barnböcker  |   Föreläsningar   |   Kurser   |   Om mig   |   Media   |   Kontakt & Information

Aktuellt / Nyheter

 


Psykoterapimottagning

Det är viktigt att välja en terapeut som du känner att du kan samarbeta med. Oftast går personkemi före metoder.

Efter snart 30 års arbete som psykoterapeut har mitt förhållningssätt blivit mera avslappnat och inte så fokuserat vid metoder. Jag är aktiv och lösnings-fokuserad i terapirummet. Att fånga det som är viktigt för den som kommer till mig är A och O och jag försöker sedan hitta det förhållningssätt och metoder som bäst kan hjälpa den som söker min hjälp.

Jag är från början psykodynamiskt skolad i en objektrelationsteoretisk anda. Under åren har jag vidareutbildat mig med bl.a längre kurser i familjeterapi och EMDR (steg 1 och 2), vilket är en behandlingsmetod för olika former av psykiska trauman. Jag har även gått CHP:s (Centrum för hypnos och psykoterapi) hypnosutbildning i Stockholm och är utbildad vid Jane Parsons-Fine Training Institute i New York. Hypnos kan framgångsrikt användas för att påskynda läkningsprocesser och jag är certifierad hypnospsykoterapeut.Min verksamhet omfattas av de flesta problemområden i kortare eller längre kontakter. Arbetet med krisbearbetning, sorgterapi och traumabehandling är numer det område jag arbetar mest med och resultat och respons har gjort att jag valt att fokusera på dessa områden. Jag tar emot vuxna och unga vuxna i individuella samtal, men även par och familjer.


Adress- & kontaktuppgifter och priser


Ny barnbok kommer i september:
Pinglan (Idus förlag)• Debattartikel i DN "Inför ett sorgombud i varje kommun".

 

 

Hypnos och Psykoterapi

Pustegränd 6, Stockholm