Välkommen till Ann-Kristin Lundmarks hemsida

Att tala om svåra saker på ett enkelt sätt, att lyssna och ibland även använda humor i läkande processer känns naturligt. Jag vill höja kunskapsnivån i frågor kring svår sorg och trauma.

Ann-Kristin Lundmark

 Psykoterapimottagning   |   Böcker   |   Barnböcker  |   Föreläsningar   |   Kurser   |   Om mig   |   Media   |   Kontakt & Information

Aktuellt / Nyheter

 


Böcker


Ann-Kristin Lundmark
Sorgens olika ansikten
Columbus förlag 2007

Sorgens olika ansikten vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med människor som förlorat någon som de tycker mycket om. Du kan arbeta inom sjukvården, begravningsbranschen, vara polis, vara personal inom skola och förskola, handläggare inom försäkringskassa, försäkringsbolag, personalavdelning etc och aldrig fått möjlighet att i din utbildning fördjupa dig i ämnet sorg.
   Sorgens olika ansikten kan också med fördel läsas av Dig som är anhörig eller om du själv har sorg och känner behov av mer kunskaper och vägledning för att komma vidare.

”Det här är en viktig bok för oss alla.
För den närmast sörjande, för arbetskamraten, grannen och för yrkesfolk som arbetar i sorg och kris. Här berättas om sorgens uttryck via erfarenhet och väl valda citat från litteratur och film… Här ges handfasta råd till den drabbade och omgivningen, med stor försiktighet eftersom den personliga sorgen aldrig kan bli allmängiltig eller generell, men de flesta kommer att känna igen sig.”

Lena Nilsson, journalist på tidningen LEVA

 

Ny barnbok kommer i september:
Pinglan (Idus förlag)• Debattartikel i DN "Inför ett sorgombud i varje kommun".

 

 

Hypnos och Psykoterapi

Pustegränd 6, Stockholm

Ann-Kristin Lundmark


Sorgens olika ansikten
Columbus förlag 2009 (2:a upplagan)
Utökad och aktualiserad upplaga

I den nya upplagan finns förändringar som jag anser förbättrar bokens innehåll ytterligare. Det är förtydliganden och tillägg i samtliga kapitel. Internets användningsområden för sörjande utökas bland annat med en rasande fart och om detta kan man läsa mera om i sista kapitlet. Jag presenterar även nya böcker och filmer. Sedan november månad 2008 har jag deltagit i en expertpanel i Dagens Nyheters webbupplaga. Tidningens läsare kan ställa frågor till mig som rör olika sorters kriser och sorger. En del av dessa frågor finns med i slutet av denna bok under rubriken ”Frågor och svar”.
Ann-Kristin Lundmark
En bok med mångfald! Sorgen och dess orsaker och konsekvenser beskrivs naturligt och vardagligt men ändå kunnigt. Det är lätt att känna igen sig i någon av de många olika situationer som illustreras.
   Författaren slösar också frikostigt medhänvisningar till annan litteratur ochger handfasta råd vare sig det handlarom vuxnas eller barns sorg i olika faser. Råd både till den som sörjer och till den sörjandes omgivning. Läs den!

Bo Forslund, informationschef FonusMargaretha Zandrén– Wigren, Peter Björk m fl


Trösteboken
Columbus förlag 2009

Detta är en bok om att finna tröst för sin egen sorg när en anhörig tagit sitt liv. Genom att läsa om andra människors möten med sorg och hur de beskriver sin smärta kan man få lindring.
   Sorg – ett förlamande tillstånd som vi sällan har någon kunskap om eller erfarenhet av. När sorgen drabbar oss så står vi där, handfallna, paralyserade, kanske chockade men framför allt ensamma. Sorgen har olika ansikten och alla människor som drabbas finner sitt eget sätt att ta sig igenom den och hitta tillbaka till livet.
   Trösteboken bygger på människors egna berättelser om vad de har drabbats av och vilka vägar de valt för att ta sig tillbaka till ett liv med livsglädje och stunder av lycka. Dessutom ingår dikter och bilder som kan ge tröst och nya tankar.
I boken medverkar även Lena Fagéus, präst och leg psykoterapeut och av Ann-Kristin Lundmark, leg psykolog och leg psykoterapeut samt av Ullakarin Nyberg, överläkare vid Affektivt centrum S:t Görans sjukhus.
Vi inom SPES välkomnar den här boken som vi tror kan vara till tröst och hjälp för de som drabbas av sorg. Jag vill ge ett innerligt tack till alla er som bidragit med era personliga berättelser som gjort Trösteboken till en läsvärd och viktig bok för oss som är engagerade i stöd och prevention, att förebygga självmord, suicid. Jag vet att det är en stor tröst att få känna igen sig och veta att man inte är ensam i det stora kaoset som uppstår vid en sådan fruktansvärd förlust som när en nära anhörig, arbetskamrat, granne eller kompis tagit sitt liv. I den ofattbara stunden kan det kännas tryggt att ha denna bok i sin hand eller ge den i gåva till någon drabbad när man känner att orden inte räcker till.

Gunilla Wahlén, ordförande SPES (Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd)


Böckerna finns att köpa i de flesta välsorterade bokhandlar och på nätbutikerna.