Välkommen till Ann-Kristin Lundmarks hemsida

Att tala om svåra saker på ett enkelt sätt, att lyssna och ibland även använda humor i läkande processer känns naturligt. Jag vill höja kunskapsnivån i frågor kring svår sorg och trauma.

Ann-Kristin Lundmark

 Psykoterapimottagning   |   Böcker   |   Barnböcker  |   Föreläsningar   |   Kurser   |   Om mig   |   Media   |   Kontakt & Information

Aktuellt / Nyheter

 


Föreläsningar

Jag är en flitigt anlitad föreläsare inom området
kris - sorg - trauma.

Mina föreläsningar är konkreta och ger praktiska redskap. Du som lyssnar får med dig något som du kan ha nytta av även nästa dag.

Jag håller föreläsningar som anpassas efter uppdragsgivarens önskemål och ibland även öppna föreläsningar. Jag deltar också i olika kompetensutvecklings- och utbildningssammanhang.

Jag talar om svåra saker på ett enkelt sätt. Mina erfarenheter från bl.a Estonias förlisning, Tsunamikatastrofen och evakueringen från Libanon används ibland som exempel.

I arbetet med svårt drabbade är det tillåtet och ibland önskvärt att använda humor. Jag använder även humorn som en viktig ingrediens när jag talar om det svåraste vi kan möta i livet.

Mitt mål är att höja kunskapsnivån i dessa frågor. Jag vet att kunskap har stor betydelse och kan förbättra livsvillkoren för många i Sverige.

Pris föreläsning: Halvdag 1-3 tim 6 000 kr + moms
Heldag 12 000 kr + moms

Ideella föreningar enligt offert.
Ny barnbok kommer i september:
Pinglan (Idus förlag)• Debattartikel i DN "Inför ett sorgombud i varje kommun".

 

 

Hypnos och Psykoterapi

Pustegränd 6, Stockholm